Systeem in Beweging

Aanmelden

Wanneer onze gezinsgerichte interventies en werkwijze u aanspreken kunt u na doorverwijzing vanuit het Centrum Jeugd en Gezin, Jeugdconsulent of wijkteam vrijblijvend een kennismakingsgesprek inplannen. Vergoedingen vinden na goedkeuring plaats vanuit de gemeente.  

 

 

Voornaam *
Achternaam *
Adres *
Woonplaats *
Telefoonnummer
E-mailadres *
Geboortedatum *
Verwijsbrief *
Naam verwijzer
Reden aanmelden / hulpvraag

 

 

 

Geheimhouding/Privacy (AVG)
Systeem in Beweging voldoet aan de Europese Privacywetgeving met betrekking tot persoonsgegevensbescherming (AVG). Uw gegevens worden opgeslagen in het cliĆ«ntendossier van Systeem in Beweging en alles wat gedurende het traject besproken wordt blijft vanzelfsprekend onder ons. Indien overleg met verwijzer of andere hulpverleners nodig is of bij het versturen van schriftelijke informatie wordt vooraf altijd om toestemming aan u of, bij minderjarige kinderen, aan de ouders/verzorgers gevraagd.