Systeem in Beweging

Vergoedingen

Vergoeding via de Gemeente:

Therapie voor (gezinnen met) kinderen en jongeren kan worden vergoed door de gemeente. Je hebt hiervoor een beschikking nodig van de gemeente. Een beschikking kan worden aangevraagd met een verwijzing van de huisarts, via een jeugdconsulent van de gemeente, of via een consulent van het wijkteam of het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). De facturen worden dan rechtstreeks naar de gemeente gestuurd. Er is geen eigen bijdrage verschuldigd.

Systeem in Beweging is een gecontracteerde aanbieder van de Zorgregio midden-IJssel / Oost-Veluwe. De gemeentes die onder deze regio vallen zijn: Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen. 

Vergoedingen ten behoeve van een teamanalyse en of teamtraining/behandeling met systemische interventies worden aan de hand van de vraag, duur en intensiteit bepaald.