Systeem in Beweging

Kwaliteit

Registratie bij de NVRG (Nederlandse Vereniging van Relatie- en Gezinstherapeuten) is een waarborg voor kwaliteit.

De NVRG is het kwaliteitsregister en de beroepsvereniging voor systeemtherapeuten (relatie- en gezinstherapeuten) en systeemtherapeutisch werkers. De vereniging zet zich in voor een kwalitatief hoogwaardige en wetenschappelijk verantwoorde ontwikkeling en uitvoering van systeemtherapie en andere vormen van systemisch werken. Bij de NVRG geregistreerde professionals voldoen aan vakbekwaamheidseisen dat middels permanente educatie deskundigheid gewaarborgd wordt. Meer informatie over de NVRG is te vinden op www.nvrg.nl

Registratie bij de SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd)

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is hét beroepsregister voor jeugdprofessionals in Nederland. Met een SKJ-registratie wordt aan jeugdigen, ouders en opdrachtgevers laten zien dat de hulpverlener over ervaring, kennis en vaardigheden beschikt om goede hulp te bieden in complexe situaties. Ook wordt hiermee laten zien dat de hulpverlener continu werkt aan zijn vakbekwaamheid en investeert in de kwaliteit van zijn vak.  www.skjeugd.nl

Samenwerkingspartners:

Ten einde de persoonlijke en professionele kwaliteit te kunnen blijven waarborgen werkt Systeem in Beweging nauw samen met Monique Hof, systeemtherapeut en praktijkhoudster van www.systeemwijs.nl , Janneke de Voogd, systeemtherapeut en praktijkhoudster van Janneke de Voogd systeemtherapie en een gz-psycholoog.

Voor team- en organisatiegerichte interventies en trainingen werkt Systeem in Beweging nauw samen met Unbreakable Academie en IC-You