Systeem in Beweging

Teamtraining / behandeling met systemische interventies

De systeemtherapeutisch werker/trainer stelt na een kennismakingsgesprek, of naar aanleiding van de teamanalyse een overeenkomst op met daarin de gestelde doelen, de datum van aanvang en einde.  

Wat kunt u verwachten?

  • Afspraken met individuele teamleden en teamgerichte interventies vinden in overleg plaats. Het is mogelijk een eenmalige training en of interventie in te zetten, een meerdaagse inclusief overnachting en of een langduriger traject ter continuering van het veranderproces. 
  • De duur van het traject zal in overleg en samenspraak vastgesteld worden. 
  • De systeemtherapeutisch werker/trainer is tussentijds telefonisch en/of per mail bereikbaar.
  • De training en/of interventies kunnen plaats vinden op locatie, maar naargelang de behoefte of noodzaak tevens op een nader te bepalen locatie.
  • De teamtraining en of interventies zullen plaats vinden onder begeleiding van een samengesteld team van professionals met een systemische blik en verschillende kwaliteiten en disciplines.
  • Garantie voor Beweging in het team!