Systeem in Beweging

Teamgerichte interventies en training

Teamanalyse

Wat houdt een teamanalyse in?
De teamanalyse is zowel een onderzoek als een verdergaande kennismaking met alle, of aantal personen/medewerkers van het team en of organisatie. De systeemtherapeutisch werker voert een of meerdere gesprekken met de teamleden en kan desgewenst uitgebreid worden naar samenwerkingspartner(s). De beste en meest bruikbare tips en tops komen immers vaak van buiten het team/organisatie. Het doel van deze gesprekken is om de krachten en de kwaliteiten van de teamleden en hun hulpvragen in kaart te brengen.

De teamanalyse kan een startpunt zijn van een effectieve samenwerking tussen alle betrokken partijen.

In de gesprekken komen de volgende zaken aan bod: 

 • Hoe beleven de teamleden en overige betrokkenen de huidige situatie?
 • Hoe zien de teamleden en eventueel overige betrokkenen hun gewenste situatie?
 • Welke doelen stellen de teamleden om de gewenste situatie te bereiken?
 • Welke hulpvragen hebben de teamleden voor de systeemtherapeutisch werker en wellicht ook voor de samenwerkingspartners in hun netwerk?
 • Een advies van de systeemtherapeutisch werker en een voorstel voor een vorm van begeleiding en/of ondersteuning.

De systeemtherapeutisch werker schrijft een verslag met advies voor eventueel vervolg of andere interventies. 

Teamtrainign met systemische interventies

De systeemtherapeutisch werker/trainer stelt na een kennismakingsgesprek, of naar aanleiding van de teamanalyse een overeenkomst op met daarin de gestelde doelen, de datum van aanvang en einde.  

Wat kunt u verwachten?

 • Afspraken met individuele teamleden en teamgerichte interventies vinden in overleg plaats. Het is mogelijk een eenmalige training en of interventie in te zetten, een meerdaagse inclusief overnachting en of een langduriger traject ter continuering van het veranderproces. 
 • De duur van het traject zal in overleg en samenspraak vastgesteld worden. 
 • De systeemtherapeutisch werker/trainer is tussentijds telefonisch en/of per mail bereikbaar.
 • De training en/of interventies kunnen plaats vinden op locatie, maar naargelang de behoefte of noodzaak tevens op een nader te bepalen locatie.
 • De teamtraining en of interventies zullen plaats vinden onder begeleiding van een samengesteld team van professionals met een systemische blik en verschillende kwaliteiten en disciplines.
 • Garantie voor Beweging in het team!