Systeem in Beweging

Klachtenprocedure

Wanneer u ontevreden mocht zijn over de geboden hulpverlening, dan hoop ik dat u dit met de behandelaar wilt bespreken.

Lukt het niet om samen de ontevredenheid weg te nemen, dan is er via de Nederlandse Verenging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) of Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) klachtrecht geregeld. U kunt zich dan op hun website melden bij de klachtencommissie.